Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου

Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα έχουν σχολείο την Τετάρτη εξαιτίας της διεξαγωγής εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ( Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ).

Όσον αφορά τις εκλογές επισημαίνεται ότι δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα τακτικά μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ( ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ( ΣΜΕΑ) και σε κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) όλης της χώρας , όπως επίσης και οι προσωρινοί αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ που όμως πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα των εκλογέων. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ( Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32/2011)

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved