Λιγότερες από 100.000 γεννήσεις για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας σύμφωνα με νέα έρευνα

Λιγότερες από 100.000 γεννήσεις για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας σύμφωνα με νέα έρευνα

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η υπογεννητικότητα στη χώρα μας καθώς για πρώτη φορά από τότε που υπάρχει καταγραφή στοιχείων, διαπιστώνεται να γεννιούνται λιγότερα από 100.000 παιδιά τον χρόνο.

Όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις, μέχρι το 2050 θα είμαστε λιγότεροι (8,8 εκατομμύρια, σύμφωνα με ένα ρεαλιστικό σενάριο) και γηραιότεροι (το 1/3 του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών, από 1/5 σήμερα).


Τα στοιχεία οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τις προκλήσεις που προκύπτουν από το δυσάρεστο φαινόμενο, γι αυτό κι έχει ήδη αρχίσει μια δημόσια συζήτηση με το ζήτημα της γονιμότητας να αποτελεί σοβαρό παράγοντα που επηρεάζει το δημογραφικό πρόβλημα.


Ομάδα ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με συντονιστή και επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθυντή Ερευνών του ΕΚΚΕ Διονύση Μπαλούρδο, μελέτησαν για λογαριασμό της διαΝΕΟσις τα διαθέσιμα δεδομένα για τη γονιμότητα στην Ελλάδα, κατέγραψαν την κατάσταση και στον υπόλοιπο κόσμο, ανέλυσαν τα αίτια των φαινομένων που επικρατούν και τις οικογενειακές πολιτικές που ακολουθούν χώρες που κατόρθωσαν να τα διαχειριστούν καλύτερα από άλλες, και κατέληξαν σε μια μελέτη η οποία, εκτός από τη χαρτογράφηση του προβλήματος, περιγράφει και προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή του.

Συγκεκριμένα προτείνονται τρεις άξονες στήριξης των γεννήσεων

1) Κοινωνική και οικονομική ενεργητική προστασία των οικογενειών

2) Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

3) Υποστήριξη της μητρότητας και θετικό περιβάλλον για την οικογενειακή ζωή.

 

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved