Εκπαιδευτικά βιβλία μαθηματικών Montessori : 2 μοναδικά βιβλία για Νηπιαγωγείο και Α' Δημοτικού

Εκπαιδευτικά βιβλία μαθηματικών Montessori : 2 μοναδικά βιβλία για Νηπιαγωγείο και Α' Δημοτικού

 

 

 

Το βιβλίο αυτό προτείνει περισσότερες από 100 δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στο σύστημα Montessori και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης.

Η παιδαγωγική μέθοδος της Σιγκαπούρης στα μαθηματικά είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη.

Στόχος είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τα Μαθηματικά.

Το παιδί χρησιμοποιεί συγκεκριμένα αντικείμενα και σταδιακά αντιλαμβάνεται έννοιες όπως της ποσότητας

Εδραιώνει την μάθηση και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα σύμβολα των μαθηματικών

Ανακαλύπτει νέες έννοιες και μαθαίνει να εκφράζει με λέξεις την λογική του σκέψη

Το παιδί αναπαριστά συμβολικά τις μαθηματικές καταστάσεις και τους αριθμούς και εισάγεται στις έννοιες των αριθμητικών πράξεων

Μαθαίνει να χρησιμοποιεί σωστά το υποστηρικτικό υλικό.

 

 


Το βιβλίο αυτό προτείνει περισσότερες από 100 δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στο σύστημα Montessori και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης.

Η παιδαγωγική μέθοδος της Σιγκαπούρης στα μαθηματικά είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη

Στόχος είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τα Μαθηματικά.

Το παιδί χρησιμοποιεί συγκεκριμένα αντικείμενα και σταδιακά αντιλαμβάνεται έννοιες όπως της ποσότητας

Εδραιώνει την μάθηση και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα σύμβολα των μαθηματικών

Ανακαλύπτει νέες έννοιες και μαθαίνει να εκφράζει με λέξεις την λογική του σκέψη

Το παιδί αναπαριστά συμβολικά τις μαθηματικές καταστάσεις και τους αριθμούς και εισάγεται στις έννοιες των αριθμητικών πράξεων

Μαθαίνει να χρησιμοποιεί σωστά το υποστηρικτικό υλικό

 

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved