Δώρο Χριστουγέννων:Πότε καταβάλλεται και πως θα το υπολογίσετε;

Δώρο Χριστουγέννων:Πότε καταβάλλεται και πως θα το υπολογίσετε;

Το δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει να έχει καταβληθεί σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ( με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης ), στον ιδιωτικό τομέα ως τις 21 Δεκεμβρίου 2018 .


Επισημαίνεται, ότι το δώρο Χριστουγέννων είναι αντίστοιχο ακριβώς του μηνιαίο μισθό,για όσους εργάζονται τουλάχιστον από την 1η Μαΐου και μετά και υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και τονίζεται , ότι το δώρο Χριστουγέννων, δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, παρά μόνο σε χρήμα.

 

Δείτε πως υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων


Το ποσό του δώρου σας έρχεται σε συνάρτηση με τον τρόπο αμοιβής σας, δηλαδή αν αμείβεστε με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Ο υπολογισμός του ακριβές ποσού του δώρου σας για τα Χριστούγεννα, γίνεται από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που είχαν διάρκεια εργασίας χωρίς διακοπή όλη αυτή τη χρονική περίοδο (1η Μαΐου-31 Δεκεμβρίου), δικαιούνται ολόκληρο το δώρο, που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Οι εργαζόμενοι όμως, που δεν εργάστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν δικαιούνται όλο το δώρο , αλλά ένα τμήμα του ανάλογα με τη χρονική περίοδο που δουλέψανε.

Σε αυτή την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται σε 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν μικρότερη χρονική περίοδο από τις 19 ημέρες, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Τονίζεται, ότι στις εργάσιμες ημέρες λαμβάνονται υπόψιν και αυτές κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι απουσίασαν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια), με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια μεγαλύτερη των τριών ημερών, κατά το οποίο έχει καταβληθεί επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Τελος για πιο εύκολα, οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να υπολογίσουν το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται στην online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ.

 

Δείτε ποιοι άνεργοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ


Οι άνεργοι που παίρνουν επίδομα από τον ΟΑΕΔ, δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ , με την προϋπόθεση ότι παίρνουν επίδομα κατά το διάστημα από 1 Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 και το ποσό που δικαιούνται οι άνεργοι είναι ίσο με το επίδομα ανεργίας.

Αν όμως έπαιρναν επίδομα για μικρότερο χρονικό διάστημα από το παραπάνω,θα πάρουν οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Στους δικαιούχους από τον ΟΑΕΔ,το δώρο Χριστουγέννων δίνεται ή λίγο πριν ή κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων.

ΚΕΠΕΑ

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved