Αύξηση των θανάτων & συμφώνων συμβίωσης και μείωση των γεννήσεων

Αύξηση των θανάτων & συμφώνων συμβίωσης και μείωση των γεννήσεων

Ανησυχίες δημιουργεί η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ  σύμφωνα με την οποία τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μείωση των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων, καθώς επίσης και αύξηση στην σύναψη συμφώνων συμβίωσης.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι γεννήσεις στην Ελλάδα επέδειξαν μείωση της τάξεως του 4,7 % σε σχέση με το 2016.

Αντίθετα οι θάνατοι επέδειξαν αύξηση της τάξεως του 4,8 % σε σχέση με το 2016.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που χρήζει περισσότερης ανάλυσης αποτελεί το εύρημα της αύξησης της τάξεως 7.1% που παρουσίασαν οι γεννήσεις νεκρών μωρών στη χωρά μας το 2017.

Όσον αφορά του γάμους , κατά την διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν 50138 , με τους  πολιτικούς να αποτελούν τους 25163 οι οποίοι και υπερισχύουν των θρησκευτικών οι οποίοι ανήλθαν στους 24795.

Τέλος όσον αφορά τα σύμφωνα συμβίωσης, η Ελλάδα ακολουθεί την  παγκόσμια τάση της εποχής παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό 29,5 %.

 

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved