ΑΜΕΑ : Άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες ή ιδιαίτερες δυνατότητες ;

ΑΜΕΑ : Άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες ή ιδιαίτερες δυνατότητες ;

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities) καθιερώθηκε το 1992 και αποτελεί μια ευκαιρία για ευαισθητοποίηση στον αγώνα των ατόμων με αναπηρία για ίσες ευκαιρίες και κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων τους.

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007.

Με αφορμή λοιπόν αυτήν την ημέρα σας παρουσιάζουμε ένα πανέμορφο βίντεο

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved