22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα νερού : "Δεν αφήνουμε κανέναν χωρίς νερό"

22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα νερού : "Δεν αφήνουμε κανέναν χωρίς νερό"

Το νερό είναι ένα βασικό δομικό στοιχείο της ζωής. Δεν είναι μόνο απαραίτητο για να σβήσετε τη δίψα σας και για την υγεία σας.

Το νερό είναι επίσης, ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υποστήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ποσότητα νερού χρησιμοποιείται στη γεωργία, αφού οι αντλήσεις που γίνονται για την κάλυψη των αναγκών, φτάνουν έως και το 70% ,ενώ σε χώρες όπως το Πακιστάν που υπάρχει μεγαλύτερη γεωργική ανάπτυξη, φτάνουν έως και το 90%

Επιπλέον, η ποσότητα νερού που απαιτείται για την παραγωγή τροφών και την εκτροφή ζώων, θέτει σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα ανά τον κόσμο, που ήδη απειλούνται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

 

 

2019 Θέμα: Μην αφήνετε κανέναν πίσω

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, σχεδόν 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό στα σπίτια τους, ενώ περίπου 4,5 δισ. άνθρωποι στερούνται εγκαταστάσεων υγιεινής

Επιπρόσθετα, περίπου τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη νερού για τουλάχιστον ένα μήνα το χρόνο.

Τα στοιχεία αυτά, αν μη τι άλλο, καταδεικνύουν την σημαντική προσπάθεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί από όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διακρίσεις, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.


Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό 2019 είναι «Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω», που είναι η κεντρική υπόσχεση της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030: η βιώσιμη ανάπτυξη εξελίσσεται και όλοι πρέπει να επωφεληθούν.

Ο στόχος 6 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDG 6) αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού για όλους μέχρι το 2030. Εξ ορισμού, αυτό σημαίνει ότι δεν μένει κανένας πίσω.

Σήμερα, δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν χωρίς ασφαλές νερό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει "ασφαλής εξυπηρέτηση του πόσιμου νερού": νερό διαθέσιμο στο χώρο, διαθέσιμο όταν είναι απαραίτητο και απαλλαγμένο από μόλυνση.

Τα νοικοκυριά, τα σχολεία, οι χώροι εργασίας, τα αγροκτήματα και τα εργοστάσια αγωνίζονται να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν.

Οι περιθωριοποιημένες ομάδες - γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, αυτόχθονες πληθυσμοί, άτομα με ειδικές ανάγκες και πολλοί άλλοι - συχνά παραβλέπονται και μερικές φορές αντιμετωπίζουν διακρίσεις, καθώς προσπαθούν να έχουν πρόσβαση και να εκμεταλλευτούν το ασφαλές νερό που χρειάζονται.

 

 

Το νερό και το ανθρώπινο δικαίωμα


Το 2010, ο ΟΗΕ αναγνώρισε "το δικαίωμα στην ασφάλεια και καθαρισμό του πόσιμου νερού και της αποχέτευσης ως ανθρώπινο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό παρέχει σε όλους, χωρίς διακρίσεις, το δικαίωμα σε επαρκή, ασφαλή, οικονομικά προσιτή και οικονομικά προσιτή ενέργεια για προσωπική και οικιακή χρήση. που περιλαμβάνει πόσιμο νερό, προσωπική υγιεινή, πλύσιμο ρούχων, προετοιμασία φαγητού και προσωπική και οικιακή υγιεινή.

Οι άνθρωποι μένουν πίσω χωρίς ασφαλές νερό για πολλούς διαφορετικούς λόγους.

 

Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους για τις διακρίσεις που προκαλούν ιδιαίτερα μειονεκτήματα σε ορισμένα άτομα όταν πρόκειται για την πρόσβαση σε νερό:

Σεξ και φύλο
Φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, γέννηση, κοινωνική τάξη, γλώσσα και εθνικότητα
Αναπηρία, ηλικία και κατάσταση υγείας
Ιδιοκτησία, κατοικία, οικονομική και κοινωνική κατάσταση


Άλλοι παράγοντες, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η αλλαγή του κλίματος, η πληθυσμιακή ανάπτυξη, οι συγκρούσεις, ο εκτοπισμός και οι μεταναστευτικές ροές, μπορούν επίσης να επηρεάσουν δυσανάλογα τις περιθωριοποιημένες ομάδες μέσω των επιπτώσεων στο νερό.


Για να μην «αφήσουμε κανέναν πίσω», πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο να συμπεριλάβουμε τους ανθρώπους που έχουν περιθωριοποιηθεί ή αγνοηθεί.

Οι υπηρεσίες ύδρευσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιθωριοποιημένων ομάδων και οι φωνές τους πρέπει να ακούγονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τα ρυθμιστικά και νομικά πλαίσια πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα ύδρευσης για όλους και η επαρκής χρηματοδότηση πρέπει να είναι δίκαια και αποτελεσματικά στοχευμένη σε όσους το χρειάζονται περισσότερο.

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό συντονίζεται από το UN-Water - τον μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών του ΟΗΕ για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το γλυκό νερό - σε συνεργασία με κυβερνήσεις και εταίρους.

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved