Σχολικό οδηγό εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας για την ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων - Μάθετε περισσότερα

Σχολικό οδηγό εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας για την ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων - Μάθετε περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ετοίμασε προς δημοσίευση έναν σχολικό οδηγό, που θα διανεμηθεί σε γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων όλης της χώρας.

 

Τι σκοπό εξυπηρετεί η δημιουργία του Σχολικού Οδηγού;

Στόχος του Σχολικού Οδηγού είναι η ενημέρωση και η καθοδήγηση των γονέων με εύκολο και κατανοητό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, με την χρήση του σχολικού Οδηγού, ως εργαλείο , θα είναι σε θέση να ενημερωθούν με σαφή και ακριβή τρόπο για ζητήματα διαδικαστικής, λειτουργικής και συμβουλευτικής φύσης, όπως οι εγγραφές των παιδιών και οι προϋποθέσεις τους, οι ημερομηνίες σχολικής έναρξης και λήξης,η επικοινωνία γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο, οι υπηρεσίες και οι Δομές Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλα καίρια ζητήματα.

Ο Οδηγός αποσκοπεί στην επίτευξη συνεργασίας και ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και σχολείου,  ζητούμενα  που αποτελούν γερά θεμέλια για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την χώρα.

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε:

«Η πρωτοβουλία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έκδοση Σχολικού Οδηγού για τους γονείς των μαθητών/τριών, στοχεύει στην αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ γονέων,εκπαιδευτικών και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και εν τέλει στην οικοδόμηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ελπίζουμε ότι αυτή η καλαίσθητη και φιλική για τοναναγνώστη έκδοση, θα συμβάλει στην υποστήριξη της κοινής μας προσπάθειας γιαποιοτική μάθηση ώστε οι σημερινοί μαθητές και μαθήτριες να είναι οι αυριανοίδημοκρατικοί και υπεύθυνοι πολίτες»

 

Πότε και πως θα διανεμηθεί ο σχολικός οδηγός στους γονείς;


Οι Σχολικοί Οδηγοί θα παραδοθούν στα Κέντρα Διανομής που τα εξυπηρετούν κάθε σχολείο.


Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν για τα Κέντρα Διανομής που τα εξυπηρετούν, είτε μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, είτε μέσω της σελίδας https://publications.cti.gr/ , επιλέγοντας «Δημόσια Σχολεία» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου (user name και password) που έχουν παραλάβει από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Υποχρέωση των διευθυντών κάθε σχολείου, μετά την ενημέρωση από τον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής, είναι η άμεση παραλαβή των Σχολικών Οδηγών και η διανομή τους σε όλους τους μαθητές.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ σε μορφή pdf

Εγκύκλιος σε μορφή pdf

 

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved