Κερδίστε έκπτωση 40% στα δίδακτρα του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης "άνοδος"

Κερδίστε έκπτωση 40% στα δίδακτρα του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης "άνοδος"

To Smile κάνει δώρο σε δύο τυχερούς νικητές, από ένα ετήσιο εκπτωτικό κουπόνι 40%, για τα δίδακτρα του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης "άνοδος".

Τα μαθήματα αφορούν σπουδαστές από Α γυμνασίου έως Υποψήφιους Ανωτάτων Σχολών.

Το Φροντιστήριο "άνοδος", βρίσκεται στα Βριλήσσια, Γράμμου 33

 

Για να λάβετε συμμετοχή πατήστε εδώ:

  


Όροι χρήσης διαγωνισμού

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Το Smile κάνει δώρο σε δύο τυχερούς νικητές, από ένα εκπτωτικό κουπόνι για τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης "άνοδος", τα οποία παρέχουν 40% έκπτωση στα δίδακτρα για σπουδαστές από Α γυμνασίου έως Υποψήφιους Ανωτάτων Σχολών, για έναν ολόκληρο χρόνο.Η εν λόγω προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές του φροντιστηρίου.

 


2.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

3.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Like στην σελίδα του Smile family στο fb, να συμπληρώσουν την φόρμα του διαγωνισμού με τα στοιχεία τους, αποδεχόμενοι τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού.Τέλος, θα πρέπει να να έχουν κοινοποιήσει τον διαγωνισμό στο προφίλ τους στο fb

 


4.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και Α’ βαθμού.

 


5.Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.


Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής.

Οι νικητές θα κληρωθούν ανάμεσα από όσους έχουν συμμετάσχει συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα του διαγωνισμού με αυτοματοποιημένη και τυχαία επιλογή μέσω ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω της σελίδα του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα μας ,μέσω fb καθώς και μέσω email.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαρτίου και τα ονόματα θα ανακοινωθούν εντός της ίδιας ημέρας.

 

 

6.Εξασφάλιση κουπονιού

Οι νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του κουπονιού μέχρι και τις 31 Μαρτίου.Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού σημείου το δικαίωμα παραλαβής του κουπονιού τους θα θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο.

 

 

7.Εξαργύρωση Κουπονιού

Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί στα Φροντιστήρια Άνοδος, μέχρι και ένα χρόνο μετά.Οποιαδήποτε παράταση στον χρόνο εξαργύρωσης επαφίεται στην συνεννόηση του κατόχου του κουπονιού με τον υπεύθυνο του φροντιστηρίου "άνοδος".

 


8.Αξία δώρου

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν γίνεται αντικείμενο μεταβίβασης , χρηματικής ανταλλαγής ή ανταλλαγής σε είδος.

 

 

9. Ευθύνη.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση.Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση.

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο λόγο δεν λάβει σχετικό email ο εκάστοτε νικητής, εφόσον οι νικητές δημοσιοποιούνται στο site της εταιρείας μας.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 

 

10.Με δεδομένο ότι η διοργανώτρια εταιρεία στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο), αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, (δημοσιοποίηση του ονόματος των νικητών στο site και στις σελίδες του σε sites κοινωνικής δικτύωσης), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

 

 

11.Αυτός ο διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται, χορηγείται ή σχετίζεται, με οποιοδήποτε τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι διαγωνιζόμενοι, προορίζονται για το tvsmile.gr/family και το Facebook δεν λαμβάνει καμία πληροφορία από την συγκεκριμένη φόρμα.

Copyright © 2018 Smile TV | Powered By Web Artistic - All Rights Reserved