Όροι χρήσης διαγωνισμού

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει 140 παιχνίδια από τις εξής εταιρείες:
30 δώρα από την lego
30 δώρα από την Giochi Preziosi
40 Δώρα από just Toys
40 Δώρα από ΙΔΕΑ

 

2.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

3.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός αρχίζει το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα του διαγωνισμού με τα στοιχεία τους και να αποδεχθούν τους όρους.


4.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και Α’ βαθμού.


5.Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.
Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής.
Οι νικητές θα κληρωθούν ανάμεσα από όσους έχουν συμμετάσχει συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα του διαγωνισμού με αυτοματοποιημένη και τυχαία επιλογή μέσω ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής.

Οι νικητές θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας ή μέσω email για την παραλαβή του δώρου τους.

Η κλήρωση θα γίνει την ημέρα της Πρωτοχρονιάς και θα αφορά 140 επιλαχόντες από το σύνολο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

 

6.Παραλαβή δώρων
Τα δώρα θα παραληφθούν από το χώρο που στεγάζονται τα γραφεία μας,(Τελεσίου 23 και Ανθέων, στα Άνω Πατήσια.)Το δώρο είναι προσωπικό, δεν γίνεται αντικείμενο μεταβίβασης , χρηματικής ανταλλαγής ή ανταλλαγής σε είδος.

 

7. Νόμιμοι φόροι επί των δώρων, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη των δώρων, βαρύνουν τους νικητές.Σε ότι αφορά την αποστολή των δώρων,όποιος επιλαχών βρίσκεται εκτός Αθηνών ή επιθυμεί την αποστολή του δώρου του μέσω υπηρεσίας κούριερ,θα επιβαρυνθεί με δικά του έξοδα την αποστολή.

 

8. Ευθύνη.
Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση.Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.9.Με δεδομένο ότι η διοργανώτρια εταιρεία στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο), αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, (δημοσιοποίηση του ονόματος των νικητών στο site και στις σελίδες του σε sites κοινωνικής δικτύωσης), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.


10.Αυτός ο διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται, χορηγείται ή σχετίζεται, με οποιοδήποτε τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι διαγωνιζόμενοι, προορίζονται για το tvsmile.gr/family και το Facebook δεν λαμβάνει καμία πληροφορία από την συγκεκριμένη φόρμα.